News

Zbornik Studentskih Radova

Dobro došli! Pred vama se nalazi prvi Zbornik studentskih radova Nove tehnologije u

inženjerstvu i menadžmentu. Studentski radovi koji se nalaze u ovom Zborniku su nastali u

okviru predmeta Nove tehnologije u inženjerstvu i menadžmentu koji je izvođen u letnjem

semestru školske 2014/15 na master studijama na Departmanu za industrijsko inženjerstvo

i menadžment Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Deo aktivnosti koje

su bile realizovane u okviru ovog predmeta, uključujući seriju gostujućih predavanja i

pisanje radova, vođen je kao laboratorija za ideje, i predstavlja aktivnosti u okviru TEMPUS

projekta: Fostering students’ entrepreneurship and open innovation in university-industry

collaboration (iDEAlab).


All news